SOM EL

CENTRE EXCURSIONISTA ESQUIROLdijous, 10 de juny de 2021

Exit de la trobada de formació de crestes

 A pesar de no tenir un bon temps assegurat, es va  portar a terme  la formació de Crestes.
                                                                                     5 i 6 de juny 2021